Leta i den här bloggen

söndag 5 december 2010

Wikileaks avslöjar något om människans inneboende egenskaper

Det öppna internet med interaktivitet, meddelarfrihet och budbärarimmunitet samt nätneutralitet visar sig snart bara ha varit en tillfälligt realiserad utopi.

I takt med att politiska makthavare avslöjas som egoistiska, cyniska, korrumperade och kortsiktiga samt rent av farliga, tar politiker och höga tjänstemän i traditionellt demokratiska stater steget längre och avslöjar sig själva som anti-demokrater och pro autokrater eller på sin höjd kleptokrater och plutokrater.

På grund av bl.a. Wikileaks "whistleblowing"-verksamhet, som alltså syftar till global öppen demokrati med yttrandefrihet, vill nu ledande politiker begränsa Internet för att skydda sin egenmakt.

Det är kanske inte så konstigt, om det är så att människan drivs av viljan till makt. En person som känner sin makt hotad kommer försöka att avvärja hotet med till buds stående medel. Det är ett slags nödvärnsreflex. Det går att förstå dessa inneboende egenskaper hos subjektet.

Men i samspel med medmänniskorna måste man tillerkänna andra sin rätt till egenmakt, om man är demokratiskt sinnad vill säga. Detta är nödvändigt att förstå.

Den offentliga makten bör inte få utplåna all privat makt som den enskilde behöver, för att inte förslavas, passiviseras och tillintetgöras som individ.

Jag tror att det öppna Internet med viss anonymitet är en nödvändig förutsättning för en direkt och reell demokrati. Därför är det viktigt att vara vaken på och rösta mot alla klåfingriga lagförslag från politiker som syftar till att begränsa yttrandefrihet och meddelarfrihet på Internet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar