Leta i den här bloggen

söndag 5 december 2010

Maktmissbruk - är det någonsin befogat?

Finns det tillfällen då politiskt maktmissbruk är befogat?

Om maktmissbruk skulle vara ett nödvändigt villkor för allmänhetens bästa eller för den största möjliga lycka för det största möjliga antalet personer, är då maktmissbruket berättigat?

Om maktmissbruket skulle kunna leda till sådana positiva effekter eller resultat, vore det då ett skäl för politikern att begå ytterligare ett maktmissbruk genom att kvalificerat sekretessbelägga sitt maktmissbruk och kriminalisera den som avslöjar honom eller henne?

Intuitivt skulle jag säga att frågorna är felställda och att maktmissbruk per se alltid är obefogade.

Men, om en stat har en konstitution som inte möjliggör största möjliga lycka för det största möjliga flertalet, vore det då inte rationellt att åsidosätta konstitutionen i en akut situation?

Jo, åtminstone om man är en pragmatisk utilitarist.

Men om man är demokrat, hur gör man då? Ska man kriminalisera eller till och med terroriststämpla personer som avslöjar maktmissbruk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar