Leta i den här bloggen

lördag 4 december 2010

Den fria åsiktsbildningen under attack

Den svenska demokratin vilar, enligt grundlagen, på den fria åsiktsbildningen. Den fria åsiktsbildningen förutsätter åsiktsfrihet, yttrandefrihet, meddelarfrihet och informationsfrihet.

Det suveräna demokratiska subjektet kan vid demokratiska val inte göra rationella val utan tillgång till korrekt information om tillvaron.

Tillgången till korrekt och relevant information vilar på ytterligare ett par fundamentala villkor: offentlighetsprincipen (öppenhet och genomskinlighet) inom den offentliga förvaltningen å ena sidan och rätten till respekt för privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens å den andra.

Dessa principer utgör huvudregler i den svenska konstitutionen. Det finns undantag,  sekretesslagstiftningen. Men det kan rimligtvis inte vara tanken att sekretessens syfte är att skydda vissa politiska partier eller partifunktionärer per se när de riskerar att förlora sina förtroenden.

Partiväsendet kollektiv och en partifunktinärs person är inte identiskt med den svenska demokratiska rättsstaten. Rättsstaten tillhör medborgarna.

De personer som nu protesterar mot Wikileaks informationsspridning eller till och med uppmanar statsmakter till mord på Wikileaks frontman Julian Assange delar uppenbarligen inte de huvudsakliga värderingar som genomsyrar den svenska demokratiska konstitutionen.

De personer som protesterar kan emellertid förstås lättare om de tillhör den ekonomiska/politiska elit som gynnas av det tidigare informationsövertaget och som nu - på grund av Wikileaks informationsspridning - är rädda för att mista sina etablerade maktpositioner vid kommande demokratiska val.

De etablerade "måste" nu i konkurrens om makten attackera den fria åsiktsbildningen och konstitutionen medelst skjutande av budbäraren (Wikileaks) och åberopande av undantagsreglerna och tolka dem så extensivt så möjligt.

Men i en sann demokrati får de huvudregler som demokratin vilar på, enligt min mening, inte tolkas restriktivt.

Förtroende och informationsfrihet är nödvändiga villkor för demokratin.

Alla försök att göra undantagen till huvudregler och huvudreglerna till undantag är att attackera den fria åsiktsbildningen och försök till revolution, brott mot konstitutionen och brott mot demokratins självaste väsen.

Den som aktivt försöker inskränka informationsfriheten borde också förlora förtroendet att representera det demokratiska subjektet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar