Leta i den här bloggen

lördag 13 november 2010

Politik är strida strömmar av vilja

Det är intressant att se vad som händer nu, när det tidigare statsbärande svenska arbetarpartiet Socialdemokraterna kollapsar under den egna tyngdkraften av avsaknad av ideologi, visioner och ledarskap.

Socialdemokraterna har kanske överlevt sig självt och det vi nu bevittnar kan ses som en naturlig utveckling.Genom att ledarskapet signalerat att det ställer sin plats till förfogande, utlöser det en instabilitet, kanske viss anarki och kaos inom de egna leden. De inom "rörelsen" som anser att det var oansvarigt att släppa loss "monstret" har den åsikten sannolikt därför att det handlar om en maktstruktur inom vilka de har maktpositioner som varit för dem personligt gynnsamma, men som nu känner sig hotade.

Man kan inte komma ifrån att politik och personfrågor hör ihop. Det är personer, folk, som egentligen är bärare av idéer, visioner, mål och syften samt som drivs av sina behov, intressen och preferenser. Anarki och kaos torde vara absoluta incitament till idéer och strategier. De som sedan ser en intresseidentitet skapar intressegemenskaper och intressekonflikter.

Politik kan handla om att vilja bevara en viss samhällsordning. Men det kan också handla om att försämra eller förbättra den rådande samhällsordningen, långsamt och långsiktigt, eller snabbt och kortsiktigt, organiskt, radikalt eller progressivt.

Politik kan handla om att inskränka eller utvidga möjligheterna för sig själv att påverka sina livsvillkor.

Viljan till makt är nödvändig. Makt handlar om att kunna påverka, anser jag, sina egna personliga livsvillkor, vilka naturligtvis i stor utsträckning samspelar med andra personers livsvillkor. Maktutövningen måste sålunda ske i en eller flera former av samråd och samförstånd med andra individer, och det på ett hänsynsfullt och lojalt sätt i förhållande till de mellan dem avtalade villkoren.

Vilka personer som ska leda ett parti är förstås därför helt avgörande för ett partis framgångsmöjligheter. Deras viljor är strida strömmar men bör inte strida mer än dem i en bäck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar