Leta i den här bloggen

onsdag 4 maj 2011

Extrajudiciella metoder i jakten på terrorister

Nu har USA - nästan 10 år efter terroristattackerna i New York, Washington D.C. och Pennsylvania, med krig i Afghanistan och Irak och frihetsberövande på Guantanamo - till slut påträffat Osama Bin Laden i Pakistan och där utomrättsligt likviderat honom.

Bin Laden ska tydligen ha varit obeväpnad.
Källa: www.nytimes.com/2011/05/04/world/asia/04raid.html?hp

FN:s säkerhetsråd (UNSC) har uppmärksammat händelsen och dess ordförande avslutar sitt uttalande med följande.


“The Security Council further reaffirms its call on all States to work together urgently to bring to justice the perpetrators, organizers and sponsors of terrorist attacks, and its determination that those responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held accountable.


“The Security Council reaffirms that Member States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law.


“The Security Council stresses that no cause or grievance can justify the murder of innocent people and that terrorism will not be defeated by military force, law enforcement measures and intelligence operations alone, and can only be defeated by a sustained and comprehensive approach involving the active participation and collaboration of all States and relevant international and regional organizations and civil society to address the conditions conducive to the spread of terrorism and to impede, impair, isolate and incapacitate the terrorist threat.”

Källa: www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10239.doc.htm

Men det är möjligt att terrorism måste bemötas med statsterrorism medan andra kriminella aktiviteter kan bevärdigas med en rättvis rättegång. Statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt tycks å Sveriges vägnar inte ha någon annan åsikt kring människovärdets okränkbarhet.

Jag själv vill gärna tro att om våra parlamentariska demokratier verkligen försöker demokratisera sig så att alla får förståelse för vikten av individuell rationalitet och självbestämmanderätt samt sociala och ekonomiska ömsesidigheter, så kommer terrorismen minska i betydelse. Då behövs inte heller några utomrättsliga metoder i jakten på terrorister.

Edit 2011-05-07:

1. Se några folkrättsexperter uttala sig om förfarandet: http://m.ibtimes.com/osama-bin-laden-killing-legal-violate-international-law-experts-lawyers-divided-142448.html

Edit 2
Jakten på Osama Bin Laden ska ha kostat USA:s skattebetalare närmare nittonbiljonerkronor (19 000 000 000 000 kr) d.v.s. mer än 50 000 kr/amerikansk medborgare!

Det måste man sympatisera med.

Men var det värt priset? Kostnadseffektivt? Produktionseffektivt? De som tjänat ekonomiskt på detta är förstås vapen- och säkerhetsindustrin samt det militärindustriella komplexet.

Med denna prislapp var det kanske inte konstigt om USA inte hade råd att bereda den saudiske terroristen en rättvis rättegång.

Kanske priset påverkar en ny folkrättslig doktrin, att det inte bara är nödvändigt utan också lämpligt att åsidosätta "the rule of law" (jfr legalitetsprincipen) för att uppnå "rättvisa".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar