Leta i den här bloggen

tisdag 24 augusti 2010

Något om misstankar och oskuld

På grundval av anhållandet och icke-anhållandet av wikileaksgrundaren Julian Assange finns skäl att begrunda följande.

1. anledning (vilken som helst) att anta oegentlighet (sådant kan föranleda den enskilde att göra en polisanmälan; se dock upp med falsk eller vårdslös angivelse eller falsk eller vårdslös tillvitelse)

2. skälig anledning att misstänka ngn för brott (görs av åklagare)

3. på sannolika skäl misstänka ngn för brott (görs av åklagare/domstol)

4. tillräckliga skäl att väcka åtal mot ngn för brott (görs av åklagare/domstol; den ena ansöker om stämning, den andra utfärdar stämning)

5. utom rimligt tvivel skyldig till brott (fastställs av domstol)


Tills dess att en lagakraftvunnen dom föreligger ska man, enligt europakonventionens oskuldspresumtionen, betraktas som oskyldig. Att vara misstänkt innebär ju inte att man är skyldig, men som misstänkt befinner man sig i ett rättsligt limbo där man på skönsmässiga grunder kan råka ut för sociala stigma och frihetsberövanden.

Mellan punkterna 2-4 finns skäl att hålla på förundersökningssekretessen, dels på grund av enskildas integritetsintresse, dels på grund av att inte störa förundersökningen så att det går "troll" i den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar