Leta i den här bloggen

söndag 25 juli 2010

Ej diskriminering eftersom det står i lag?

I dagens nätupplaga av DN kan man läsa om ändrade antagningsregler till högskola/universitet som medför åldersdiskriminering.

Det handlar närmare bestämt om ändrade regler om meritvärdering och som får till effekt att dessa missgynnar de sökande som är äldre än 26 år.

Dagens nyheter återger att Diskrimineringsombudsmannen (DO) inte anser att det skulle vara fråga om åldersdiskriminering då den har stöd i högskoleförordningen.

Men naturligtvis är det så att åldersdiskriminering kan uppstå på både formella och reella grunder.

Formell eller direkt diskriminering är en olikbehandling som har stöd i grundlag, lag, förordning eller annan författning eller bestämmelse.

Reell eller indirekt diskriminering kan vara olikbehandling i praktiken eller vid tillämpning kriterier som inte framgår av författning.

Att de ändrade reglerna om meritvärdering skulle kunna handla om åldersdiskriminering råder inget tvivel om och det alldeles oavsett att de är fastslagna i högskoleförordningen. (Apartheid hade ju stöd i lag, men ansågs till slut strida mot de naturliga mänskliga rättigheterna och icke-diskrimineringsprincipen.)

Men den stora frågan är om det nu inte desto mindre är en form av legitim åldersdiskriminering d.v.s. en sådan åldersdiskriminering som ändå kan accepteras då det handlar om rättvisa mellan generationer.

DO kanske skulle kunna utveckla detta lite närmare. Det vore önskvärt, åtminstone för de människor som lär för livet flera gånger om och andra intresserade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar