Leta i den här bloggen

söndag 21 mars 2010

Oskyldighetspresumtionen och rättsstaten i en Ask

Vid det här laget har det knappast undgått någon att den svenska justitieministern Beatrice Ask (M) vill återinföra skamstraff i Sverige.

Beatrice Ask vill närmare bestämt att polisen ska delge misstanke om sexköpsbrott genom särskilt färgade kuvert som ska gå till den misstänktes folkbokföringsadress, så att åtminstone inte den närmaste familjen ska undgå att veta att sambon, maken eller fadern är misstänkt för sexköpsbrott.

Och det mest häpnadsväckande med dessa Beatrice Asks idéer är inte skamstraffet som sådant utan det är att det alltså ska drabba en misstänkt, som alltså kan vara oskyldig då denne inte är dömd av domstol ännu.

Den liberala demokratiska rättsstaten bygger bl.a. på den mänskliga fri- och rättigheten att alla medborgare ska betraktas som oskyldiga fram tills dess att en lagakraftvunnen dom visar motsatsen.

Men justitieminister Beatrice Ask (M) står alltså i begrepp att rubba på en av dessa mest fundamentala rättsgrundsatser.

Skamstraffet avskaffades för övrigt i Sverige år 1865. Vår justitieminister är sålunda tämligen reaktionär.

Samtidigt är hon paradoxalt obehagligt modern i det att hon stöder "storebrorsapparaten" i övrigt såsom genom FRA-lagen, telekompaketet, datalagringsdirektivet, IPRED, ACTA.

Ask m.fl. (M), (S) et al lär inte ha några problem med att kränka personers integritet på misstankestadiet, eftersom de redan gör det dessförinnan då de gradvis ersatt den demokratiska rättsstaten med en närmast totalitär övervakningsstat.

Oskyldighetspresumtionen och medborgarna är fångade i en (M)Ask! Men den tredje söndagen i september innevarande år kan bli ett steg mot befrielse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar