Leta i den här bloggen

lördag 6 mars 2010

Dagens syllogism

Två på hugget logiker samspråkar...

A: Alla kan dra deduktiva slutsatser
B: Nu generaliserar du
A: Där ser du!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar