Leta i den här bloggen

lördag 4 juli 2009

Ett slags institutionell rättvisa

Den svenska rätts- och välfärdsstaten skapar och vidmakthåller i kraft av lag rättigheter och skyldigheter, men inte bara i förhållande till svenska medborgare utan också till EU-medborgare i övrigt och s.k. tredjelandsmedborgare som har sin hemvist i Sverige.

Rättvisa kan förstås som en av den offentliga maktens distribution av rättigheter och skyldigheter bland fysiska och juridiska personer som har en bestämd anknytning till Sverige.

2 kommentarer:

  1. Jepp! Hur skulle rättighets-utövandet se ut utan påföljder vid överträdelser.
    Ulrika

    SvaraRadera
  2. Hm, ja, både skadeståndsrättsliga påföljder och straffrättsliga är nödvändiga. Men ibland hjälper inte hoten därom och inte heller räcker pengarna till polisväsendets tillsyn.

    SvaraRadera