Leta i den här bloggen

måndag 6 juli 2009

Bevisbördan i den argumentativa bloggosfären

Jag har i bloggosfären upptäckt ett åtminstone för mig intressant problem avseende argumentation och bevisföring.

Traditionellt sett har det utifrån det "sunda förnuftet" ansetts rimligt att den som påstår något också är den som styrker sitt påstående d.v.s. anför bevis för detta sitt påstående.

Den s.k. bevisbördan har därför vilat tungt på vederbörande. Detta under förutsättning att den som argumenterar är intresserad av att framstå som trovärdig och tillförlitlig.

Men det har slagit mig att om man vill framställa en text på sin blogg och göra gällande något intressant tema någorlunda lättläst, så kan texten bli ganska tungläst om den "belastas" med omfattande referenser.

Och om det är så att de underförstådda referenserna redan finns "här ute" på internet, kan man då inte lika gärna låta kritikerna själva söka upp dessa om de är intresserade?

Man skulle sålunda kunna hävda att bevisbördan lika gärna kan vara omkastad så att den som har bevisningen i sin "kontrollsfär" får bevisa motpartens påstående.

Eller ett annat alternativ för fördelningen av bevisbördan kan vara att den som har mest eller bäst resurser - mätt i tid, pengar, personal eller ork och lust etc. - får gräva efter bevisningen för sitt eller andras påstående i bloggosfären.

Detta är både tänkbart och gripbart.


Men jag tror ändå att den som vill bli tagen på allvar bör vara beredd på att få vara så god och styrka sina egna påståenden. Detta borde inte vara ett orimligt krav, inte ens i bloggosfären.

72 kommentarer:

 1. Ja det är intressant.
  Hur sanningar konstrueras.

  Ställde själv tidigt en fråga just om Gömdas ev. inverkan på lagstiftning.
  Någon ansträngde sig och skickade ett dokument
  (där boken inte nämdes) men där man med lite god vilja kanske kunde utläsa någon form av tendens.

  Men ingen var egentligen intresserad.
  Sanningen var redan fastställd.
  Och den löd att Gömdaböckerna och feministerna med Marklund i spetsen med dåvarande politiska etablissemang hade hjärntvättat större delen av den kvinnliga befolkningen att hata män.
  (puh lång mening)
  Detta i allians med ROKS och den så kallade tokfeminismen.
  Ungefär så upplevde jag kärnan i bloggvärldens sanning om Gömda.
  Böckerna var dessutom ansvariga över en rad mer eller mindre ospecifierade lagändringar.

  Det kan ju vara sant. Eller kanske inte.

  Men redan då låg bevisbördan fullt ut på den som vågade sig på att fråga.
  Vilket jag tror och hoppas är ett bloggfenomen.

  SvaraRadera
 2. Eller om man hävdat att man har en låda på vinden så borde man nog ha hämtar den vid det här laget.

  För att visa att sanningen var verklig och det inte var en dokumentär roman.

  När man påstod så mycket och sen via BBF och Mia valde att driva en agenda ända upp i riksdagen, krossa Hermon, Mikael, Osama och Levi. Bidragit till att påverka genom agendan, som många politiker sen valt att driva i intresseorganisationerna.

  När man ser hur myndigheterna agerat med pappa c och Daddy blir man ju mörkrädd.

  Lika inför lagen och rättvisa?

  NJae.

  Tänk dig själv om du satt i deras situation och ser vad allt detta kan ha bidragit till i modern tid.

  Du vet att det finns en sida där döttrar söker svar på ? om sina fäder.
  http://www.lostdaughtersunited.org/

  Ett bra initiativ.

  Leroy

  SvaraRadera
 3. Leroy, jag vill inte bli indragen i några infekterade vårdnadstvister. Jag får be dig respektera detta.

  Min mening är att vårdnadstvister skall hållas privat och inte till allmän beskådan.

  SvaraRadera
 4. Caroline, vissa frågor har en inneboende förmåga att generera konspirationsteoretiker som gärna excellerar i att spekulera om andras motiv och agendor. De påstår, påstår och påstår men har väldigt lite på benen.

  Men jag tror att Winston Churchill inte desto mindre ska ha uttryckt följande: Den nyttigaste läxan livet lärt mig är att idioterna oftast har rätt.

  =))

  SvaraRadera
 5. För övrigt, Caroline, har jag sett dig göra några träffsäkra analyser på Majas blogg.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 8. Ursäkta stavfelen men det beror mer på tangentbordet.

  Jag tror nog du kan läsa och förstå ändå.

  Jag tycker ju nämligen att man skall bygga sin historia på hela sanningar och inte delar av den eller påståenden.

  Därav mitt engagemang, man skall såklart bygga sina case på stabil grund och inte sandkorn.

  Leroy

  SvaraRadera
 9. Leroy, människan är saknar förmåga att upptäcka hela sanningen. Hur kan du någonsin få sann kunskap om "tinget i sig"?

  Men delar av sanningen finns hopp om att få.

  SvaraRadera
 10. Leroy

  En distinktion som kan vara viktig att hålla i minnet när man ger sig in i diskussioner är den mellan åsikter, värderingar eller värdeomdömen å ena sidan och bevisbara fakta å den andra.

  SvaraRadera
 11. Vad menar du med människan är saknar förmåga.?

  Frågan: (Hur kan du någonsin få sann kunskap om "tinget i sig"?)

  och förklaringen.: (Men delar av sanningen finns hopp om att få.)

  Trodde jag själv ibland kunde vara svår att förstå men vill gärna att du förklarar hur de menar.

  Vilka referenser du utgår ifrån.
  Leroy

  SvaraRadera
 12. Platon, Aristoteles, Descarte, David Hume, Immanuel Kant, Nietzche och annan mer modern kunskapsteori i spåret därav.

  SvaraRadera
 13. Leroy, jag menar att en människa är en ensam varelse med fem sinnen och kognitiv förmåga innebärande en förmåga att erhålla empiriska och rationalistiska erfarenheter.

  Men människan är inte allvetande och kan mot bakgrund av de givna förutsättningarna aldrig bli det.

  Inte ens tillsammans med alla andra människor med motsvarande förmågor.

  SvaraRadera
 14. Jag menar att vi kan läsa mellan raderna och utnyttja vår intuition och vårt sjätte sinne.

  Balansera våra ord och vår gärning utifrån detta.

  Jag tror att vi kan lära oss av vad som hänt. generation efter generation. Hur mycket makt har människan egentligen?

  Den samlade kunskapen sitter i ryggmärgen och vi kan agera instinktivt allt bättre. Fånga upp signaler.

  Leroy

  SvaraRadera
 15. Vi kan också backa eller be om förlåt.


  Om vår stolthet tillåter oss att göra så.

  En central filosofisk fråga är varför och den drabbar så gott som alla. Den extensiella frågan. Varför finns jag? Vem är mina föräldrar o.s.v.

  Utveckla gärna frågan om livet.

  Det vore en intressant artikel att läsa och diskutera.

  Leroy

  SvaraRadera
 16. Leroy, låt oss nu inte flumma sönder den artikel som jag redan skrivit. Diskutera hellre sakfrågan om bevisbördans fördelning.

  Tills dess, god natt!

  SvaraRadera
 17. Fortfarande har inte vanliga människor riktigt begripit vad som hände i Liza Marklund-debatten. En del tror att det var någon slags kulturdebatt, som gick högt ovanför huvudet på vanligt folk. Och att de inte förstod vad det handlade om.

  Eller också tror de att Liza Marklund hade en aning fel och att förlaget och hon själv numera har rättat till detta och att det är frid och fröjd.

  Ännu har det inte gått upp för vanligt folk att det hon gjorde var att skriva en bok Gömda, som handlade om att en kvinna och hennes barn förföljdes av araber, så att hon blev tvungen att fly landet. Och att våra etablerade politiska kvinnoorganisationer köpte detta med hull och hår för författaren sade hela tiden att detta var sanningen och ingenting annat än sanningen.

  Och detta i sin tur medförde att vår lagstiftning ändrades, så att det blev enklare för mammor att anklaga sina ex-män för vad som helst och bli trodda. Att de kunde beröva barnen deras pappor genom förtal och falska anklagelser och klara sig undan.

  Att de inte riskerade ett enda dugg när de ljög i domstol. Det som annars kallas mened. Men det var det inte när de själva trodde på vad de sade. Då var det en partsinlaga.

  Att domstolen istället var i händerna på dessa mammor. Och att de sociala myndigheterna runt om i landet hjälpte till genom att hålla barnen borta från papporna också när de hade förklarats oskyldiga och hade rätt att träffa barnen.

  Liza Marklund och Piratförlaget red helt enkelt på en våg av kvinnohat mot män och särskilt mörka utländska arabiska män, som under 2000-talet urartade till en förföljelse av alla män. Förlaget har fortfarande inte tagit avstånd från detta utan boken marknadsförs fortfarande som sanning.

  Liza Marklund författade tillsammans med pseudonymen Mia Eriksson en bok, som sades vara sanning och som marknadsfördes som detta när det i själva verket var en rätt usel roman.

  Att det är viktigt att prata och skriva om detta också nu beror på att denna Liza Marklund är ett symptom på hur det står till i landet Sverige.

  Är det okej att ljuga för att driva politiska projekt? Är det okej för maktens kvinnor att strunta i om det är sant vad som står i en bok och istället tycka att den är ett bra exempel även om det som står där är lögn, som marknadsförs som sanning.

  Är det okej att ändra vårt samhälle genom att journalister och politiker slår sig samman och ljuger? Eller genom att de undanhåller sanningen?

  SvaraRadera
 18. A-H R

  Du reducerar och förenklar sakernas tillstånd på ett intellektuellt undermåligt sätt.

  Vilken mekanism i den av dig åberopade lagstiftning skulle göra det möjligt för mammorna att ljuga till sig vårdnaden som inte fanns där tidigare?

  Den som bevisligen utom rimligt tvivel ljuger under sanningsförsäkran kan dömas för osann partsutsaga till fängelse i högst två år eller böter, alternativt för ovarsam utsaga om handlingen skett under grov oaktsamhet.

  Härutöver kan den som ljuger inför polis eller åklagare bli dömd för falsk angivelse eller obefogad angivelse.

  Falsk eller vårdslös tillvitelse är andra brottskategorier som kan omfatta en lögnare i rättsliga sammanhang.

  Källa: Brottsbalken 15 kap.

  Men för att svara på din fråga: Nej, det är inte okey att ljuga.

  Men det är i den etiska diskursen inte heller okey att påstå, förstora eller förminska saker utan att ha belägg för det, såvida man inte framställer det som en hypotes.

  För att hålla sig till ämnet i min artikel, A-H R, vad har du då att anföra? Vem anser du skall ha bevisbördan för sina påståenden.

  Om man utgår från hur du agerar på din egen blogg så anser du att jag skall ha bevisbördan för dina påståenden. Det är den signalen du skickade till mig, (bortsett från att du anklagade mig för personförföljelse då jag bad dig nämna vilken lag som du avsåg hade ändrats till följd av Gömda).

  SvaraRadera
 19. Tristan !

  Du nämner :"Platon, Aristoteles, Descarte, David Hume, Immanuel Kant, Nietzche och annan mer modern kunskapsteori i spåret därav."

  Menar du då

  Positivism : http://sv.wikipedia.org/wiki/Positivism kontra hermaneutik :

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik

  Där man använder olika metoder då man söker samma svar.

  I stället för kunskapsteori så tycker jag vetenskapsteori är bättre. Då man använder sig av vetenskaplig metod för faktainsamlande. :
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskapsteori


  Leroy

  SvaraRadera
 20. Japp, Leroy, något i den stilen.

  SvaraRadera
 21. A-H-R sa "Liza Marklund och Piratförlaget red helt enkelt på en våg av kvinnohat mot män och särskilt mörka utländska arabiska män, som under 2000-talet urartade till en förföljelse av alla män."

  Jag känner inte igen mig i den generalisering du beskriver och jag reagerar starkt när jag ser denna beskrivning av varandets tillstånd. Visst jag håller med om att det förekom en hel del "knäppa" figurer i media och andra kretsar som ansåg att män var djur osv. Men dessa personer representerade inte den generella synen på män.
  Jag avfärdar inte att det fanns och finns extremfeminister som uttalar sig illa om män och därav kränker män. Tvärtom jag har sett det på nära håll. Även jag råkade illa ut för att jag reagerade på detta. Det är oftast individer som inte har några begränsningar på andra håll som tar ut svängarna alldeles för mycket. MEN, för den delen kan jag inte påstå att feminismen...eller rättare sagt extremfeministerna ligger bakom allt ont som händer män och du/ni gör det alldeles för enkelt för dig/er när du/ni målar upp detta svart-vita scenario.
  Vi behöver ingen polarisering eller extremhantering i dessa frågor. Det finns skeva/extrema bilder av det andra könet på "båda håll" och dessa drar sig till "rörelser" som detta. Det är inga personer jag vill göda.

  Lika lite som jag vill göda er uppfattning om att en enskild författare skulle vara orsaken till hur samhället ser ut.
  Nu har du lagt in ett inlägg här EFTER att du försökt att "varna" Maja för Tristan samt skrivit nedlåtande om honom hos MA.
  Det här är ju bra om du är ute efter en konstruktiv diskussion...
  Ulrika (som av "er" har avfärdats som bla tokfeminist, häxa etc och som fö hellre ser att man diskuterar jämlikhet)

  Ursäkta Tristan, det vart lite långt detta.

  SvaraRadera
 22. Inte alls Ulrika. Tack för upplysningen för övrigt; jag börjar få fog för att tro att A-H R är den som trakasserar.

  SvaraRadera
 23. Tristan och A-H R, jag må ha misstagit mig vad gäller A-H R:s kommentar hos MA... Men inte hos Maja.
  Mitt fel!
  Ulrika

  SvaraRadera
 24. Ulrika det blir väldigt mycket syftningsfel i den soppa du reder.

  Leroy

  SvaraRadera
 25. Ulrika

  Du är en udda "fågel" i bloggosfären som törs erkänna sina fel. :-)

  SvaraRadera
 26. Leroy

  På tal om syftningsfel. Hur anstränger du dig för att undvika just syftningsfel?

  SvaraRadera
 27. Trisstan genom att ha koll. Fråga vad man bygger sina uttalanden på.

  Var det du som besökte hennes blogg först och påstod eller ifrågasatte.

  Eller Skrev hon först på din blogg?

  SvaraRadera
 28. Leroy

  Du skulle ju nästan kunna koras till mästare på stavfel, felsyftningar och flumm. ;-) Om du med "hennes" menar A-H R, så framgår det av mitt svar till henne ovan.

  SvaraRadera
 29. Leroy, gör jag språkliga syftningsfel få du gärna påpeka dessa konkret... Och gärna utveckla vad du menar med "den soppa du reder". Var det svårt att förstå det jag skrev?
  Ulrika

  SvaraRadera
 30. Tristan, även solen har sina fläckar ;)

  SvaraRadera
 31. Ja och även om jag skulle vara mästare på stavfel så gör det inget jag skriver ändå.

  Att en del använder nätet för att skapa oreda är ju känt. En del av dom som fortfarande håller på återfinns här:

  Några var med i BBF och Fenix. (En del är mycket bra föregångare i diskussioner om nätetikett.)

  http://www.yakida.se/abuse.html

  .
  Svaga tog hjälp av dem som kunde mycket då, nu kan de flesta använda nätet själva.
  Men det spårade ur någonstans på vägen.
  Du och jag vet att vi får stå för det vi säger och tycker. Jag börjar inte sabba din sida med virus och trojaner, vi pratar och reder ut.

  Så värst flummigt är det inte.

  Jag tror nästan du till och med tycker de är lite roligt att diskutera lite med mig igen.

  Kvasigt men inte så flummigt :-)

  LEroy

  SvaraRadera
 32. Tyvärr måste jag upplysa er om att Leroy är felunderrättad när det gäller mina barnbarn. Jag får träffa David och Emrick så ofta jag vill.

  Däremot är en annan man ingift i min släkt och han får inte träffa sina barn. Mamman har tagit dem ifrån honom genom att anklaga honom för sexuella övergrepp på sina egna barn. Mammor får inte några straff för sånt även om de ljuger inför domstol.

  Denne man är frikänd i tingsrätten och har sedan ändå inte fått träffa barnen för socialen håller honom borta. Så ser det ut. Mannen ifråga är alltså ingift i min släkt och kvinnan, som han är gift med har två barn, som mannen alltså bor med. Men det är ingen merit i sådana här sammanhang.

  SvaraRadera
 33. Jag lägger det på minnet AHR, Jag blandade ihop nära släckting ingift och drog fel slutsatts.

  Mitåt. Förlåt

  Leroy

  SvaraRadera
 34. Leroy

  Det där med "syftningsfel" kan som du se skapa problem. Även det där med att läcka privata spörsmål. Tur att A-H R är på hugget och reder ut sina privata angelägenheter. Nu behöver jag inte tycka synd om henne längre.

  SvaraRadera
 35. Klart du skall tycka synd om henne som inte får träffa en ingift fars barn.

  Det skulle säkert berika de barnens värld.

  Ju bredare social bas dess bättre!

  Men tyck synd om barnen i alla fall.

  Leroy

  SvaraRadera
 36. Leroy

  Jag bad dig att respektera att jag inte vill ha något tjafs om vårdnadsfrågor och det gäller förstås alla privata angelägenheter som har med andras barn att göra.

  SvaraRadera
 37. Leroy, nu tog jag bort de två inlägg, från din och min sida, som handlade om just andras privata angelägenheter.

  Inte något mer sånt hädanefter.

  SvaraRadera
 38. Till Ulrika: Läs min blogg istället så ser du hur världen ser ut...
  Till Tristan: Att tycka synd om är ingen idé lyft dig ur din märkliga värld och gör ett handtag för någon annan, företrädesvis ett barn, som verkligen är i underläge... det är inte jag.

  SvaraRadera
 39. A-H R

  Hur kommer sig all denna bitterhet och fientlighet från din sida?

  Jag förstår det faktiskt inte. Nog för att jag kan vara lite retsam, men jag vill gärna tro att jag i huvudsak håller mig till just sakfrågorna.

  Du som till trots har gått på journalisthögskolan borde väl förstå vikten av saklig kritik/källkritik.

  SvaraRadera
 40. A-H R, Jag skapar inte min bild av världen genom att läsa enskilda personers bloggar och jag anser vidare att vare sig din (som jag läst), MAs (som jag också läst)kan göra sig gällande för att uppbära något allena rådande svar för detta.
  Dessutom har jag den fräckheten att tycka att det alltid är trevligare att bli besvarad på det jag har skrivit än att bli "vidareskickad" och tro att jag rakt av ska köpa "din" uppfattning.
  Ulrika

  SvaraRadera
 41. Ulrika, det låter som en sund inställning.

  Jag har för övrigt svårt att tro att några få enskilda människors bloggar täcker hela världen eller ens någon enskilds intressesfär.

  SvaraRadera
 42. Hej Tristan
  Sen fundering ang. din kommentar 12:22 hos Maja.

  Det där mer godmodiga tjoandet tycker väl inte just jag är så farligt. Är själv inte oskyldig.
  Det är väl mer det där försåltliga som är riktigt obehagligt. Med subtila hot mot namngivna personer hänvisning till familjemedlemmar och annat otyg.
  Slutna rum är ju knepigt det öppna kommentarsfältet är väl en mötesplats för människor och tankar som aldrig annars mötas eller hur man nu ska se det.
  Ibland tycker jag nog det sker inne hos Maja. I något gyllene ögonblick då och då.
  Men som sagt jag tycker väl mest det är märkligt att det är så känslomässigt vilda argument som används på nätet. Ja och just i Sverige då.
  Men som sagt det kan ju handla om koder som helt enkelt känns rätt främmande för just mig. Du har ju varit med länge och det har ju många andra också. Kanske orienterar man sig på ett annat sätt då.
  När det gäller "journalistiken" tror jag dock man ska vara hälsosamt misstänksam.
  Det är få av de "sanningar" som konstrueras på nätet som når någon form av offentlighet.
  Och det finns nog rätt goda skäl till det.

  SvaraRadera
 43. Caroline

  Det finns helt enkelt de som beter sig som helidioter och tycker säkert det är skitkul.

  För att uttrycka det lite pöbelaktigt. Jag får återkomma lite senare.

  SvaraRadera
 44. Tristan
  Jovisst bröderna Dunder och Granat har ju härjat en del i vanlig ordning inne hos Maja.
  Men behöver man egentligen bry sig?

  Som spam betraktat är ju personangrepp effektivt i bemärkelsen att det påverkar den som blir utsatt och tillfälligt stoppar och stör en diskussion.
  Men de flesta som följer en viss blogg förstår ju vad som pågår. De har redan bildat sig en uppfattning om olika karaktärer/personer som kommenterar på bloggen.
  Jag tror att det enda sättet (för att utrycka mig riktigt pöbelaktigt) är att skita fullständigt i alla personangrepp som man finner märkliga, ointressanta eller tråkiga.
  Och helt enkelt fortsätta sina egna tankebanor.

  SvaraRadera
 45. Jo, det effektivaste sättet att få slut på idiotierna är förstås att ignorera "idioterna" och inte låta sig provocera. Men det är jävligt lockande att sänka sig till samma idiotnivå och bli slagen av idiotens erfarenhet! =))

  SvaraRadera
 46. Jo det är oemotståndligt!
  Problemet är nog för den stackars läsaren som
  gärna vill följa tankebanan men tvingas ta del av 30 inlägg om Katharina konta Funderare

  Eller orginella demoniseringar av 1700tals
  karaktär a la Madame Rudberg. Och det är väl bloggproblematiken i ett nötskal kan jag tänka.
  Ja du Tristan.
  Olösligt med ramverket kanske?
  Har det blivit värre eller bättre med nätmoralen du som följt den under en tid?

  SvaraRadera
 47. Värre eller bättre...

  Jag började delta på nätet i realtid i slutet av 2005, dock inte med egen blogg men på de stora medierna och hade en bättre helhetsbild än vad jag har nu.

  Jag var som mest aktiv under valrörelsen våren-sommaren 2006. Då gjorde jag intressanta erfarenheter såsom att det spelade ingen roll hur man argumenterade så gjorde man fel. Man kan inte bli gillad av alla. Men vid ett tillfälle var det en högerextremist som öppet önskade livet ur mig. Det var en skrämmande omständighet faktiskt, även om det bara var på nätet.

  Nu är jag ganska lågaktiv och bryr mig inte om diskussionsfora hos de stora medierna bortsett från FRA-debatten på Expressen förra året. Visst var många ohederliga i debatten men det var faktiskt inte alls lika pöbelaktigt (om uttrycket ursäktas) som det är hos MA och ML numera.

  Vad är din uppfattning?

  SvaraRadera
 48. Verkar som om du och Ulrika känner varandra sedan tidigare.
  Men många kommetarer blir det. Det verkar annars ha varit ganska lugnt på bloggen sedan Kramas bloggen fanns och vi sisst diskuterade ett och annat.

  Referesner, helikopterperspektiv förmåga att sätta sig in olika personers ståndpunkt.
  Eller egna erfarenheter. Välja att diskutera detaljer i stället för att se i det stora hela.

  Tänka på morgondagen och sträcka ut en hand försvara barnen och framtiden.

  Oavsett stavfel eller ej.


  Leroy

  SvaraRadera
 49. Leroy, Ställde några frågor till dig tidigare (14:27). Trevligt om du kunde svara och inte bara kasta in påståenden som inte kan uppfattas som annat än nedlåtande.
  "Känner" Tristan och jag varandra sen tidigare? Det var en märklig fråga! Nej, men jag var med och bevittnade era diskussioner på Kramas. Du vet - när du vägrade acceptera att blogginnehavaren inte ville besvara en personlig/privat fråga.
  Ulrika

  SvaraRadera
 50. Ulrika Ok.

  Jag skrev så för jag tyckte du tog en sak ryckt ur sitt samanhang och då riskerar det att bli en soppa. Jag tyckte din kritik av AHR
  var för från och omotiverad. Hon är ju öppen med vem hon är och í det hon skriver.


  Att ta en liten del ur sitt sammanhang då man tillreder en ny soppa. Det heter ju att koka soppa på en spik.

  Därav kan syftet bli svårt att förstå.

  Det är bra att veta att du kommer ihåg våra resonemang vi förde då och fanns med i diskussionerna vi hade kring om man hade personliga erfarenheter som grund för sina påstående. Funderade ett tag på om du var Katharina.

  Jag själv tycker Tristan har rätt när han säger att vårdnadstvister skall hållas privat. Så långt det går.

  Men jag anser att uppenbara systemfel och övertramp bör kunna belysas och rättas till.

  Leroy

  SvaraRadera
 51. Vårdnadstvister ska hållas privat säger Tristan. Det gör den stora merparten, men när endera parten drar in Socialtjänst eller Domstol så blir vårdnadstvisten per automatik offentlig.

  SvaraRadera
 52. Anonym, det stämmer.

  Men vad jag menar är att inte allmänheten skall involveras såsom ett slags folkdomstol och att jag inte är intresserad av konkreta vårdnadstvister o.d. på min blogg.

  SvaraRadera
 53. Håller i princip med Tristan. Men det är ju många som anser sig kränkta/förfördelade som driver sin sak via nätet och mer lär det väl bli i framtiden.
  Men hur ser det ut med den politiska lobby verksamheten? Är den främst extremgrupper av olika schatteringar?
  Du var ju aktiv under valet 2006

  SvaraRadera
 54. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 55. Faran Kära Valens är att ni lyckats förpacka ert budskap så icke ens "di enklaste" står ut.
  Det är inget fel på braskande rubriker men att
  läsa era bloggar är ofta outhärdligt.

  Fundera på varför ni inte får något gehör från varken press ellr allmänhet och vad det kan bero på. Lite självkritik är alltid nyttigt.

  SvaraRadera
 56. Tristan I Hugo
  Kan nätet få samma breda politiska betydelse som i Amerikat? Eller är det forfarande bara de små fiskarna som simmar här?

  SvaraRadera
 57. Valens, eftersom du publicerade ett inlägg om vårdnadsfrågor trots att jag sagt jag inte vill ha något sådant på min blogg, vilket du hade noterat, så har jag raderat ditt inlägg.

  Annars får du gärna kommentera frågan om bevisbörda för påstående i bloggosfären.

  SvaraRadera
 58. Annan Ano

  Intressanta frågor. Men jag vet inte hur stor betydelse bloggarna egentligen har haft i den amerikanska valrörelsen. Jag läste visserligen lite på Hillary Clintons blogg och hon/personal var ganska aktiv åtminstone för att få donationer. :-)

  Men jag tror att nätet kan få stor demokratisk betydelse även i Sverige, om inte den traditionella politiska eliten lyckas kväva internet med FRA, telekompaketet etc.

  Nätet innebär ju potentiellt tillgänglighet och öppenhet så att "nätaktivisterna" (alla som använder nätet enligt min def.) kan bli mer politiskt delaktiga.

  Kanske innebär nätet såtillvida att vi kan gå från indirekt demokrati till mer direkt demokrati.

  Om nätet utvecklas och folket upplyses härom, ja då blir internet en nödvändig förutsättning för verklig demokrati.

  SvaraRadera
 59. Annan Ano

  Vad gäller den politiska lobbyverksamheten på nätet, har jag inte medvetet sökt kartlägga den ens för mig själv.

  Men alla etablerade partier och ungdomsförbund marknadsför sig själva på nätet.

  Vet du kanske mer om detta?

  SvaraRadera
 60. Återkommer senare till just denna delikata fråga.

  SvaraRadera
 61. Tristan I Hugo
  Men där var ju frågan om bevisbörda för påstående i bloggosfären...

  SvaraRadera
 62. Valens,som sagt, vårdnadsfrågor går bort på min blogg oavsett om du vävt in den generella frågan om bevisbörda i bloggosfären.

  Jag hoppas att du respekterar det.

  SvaraRadera
 63. Tristan I Hugo
  Är du säker på att vårdnadsfrågor går bort på din blogg oavsett?...

  PS. En personlig fråga: har du haft att göra, på något sätt, med någon sorts vårdnads- tvist eller fråga i din släkt, någon gång? DS.

  SvaraRadera
 64. Valens

  Jag svarar i princip inte på personliga frågor.

  Jag såg förresten på din blogg nyss att du är intresserad av EQ och lika respekt för både män och kvinnor.

  Kan du leva upp till de orden också?

  SvaraRadera
 65. För att i vart fall svara på din första fråga, ikl. 17.16, så kan jag nämna att jag tidigare, i vintras, tagit upp något om barnens rätt och något om vårdnadsfrågor med Leroy.

  Men i samband med det lärde jag mig att sådant är allt för känsligt och krävande att diskutera.

  Bl.a. därför har jag den inställning jag har nu.

  SvaraRadera
 66. Tristan I Hugo
  Du undrade...
  "Kan du leva upp till de orden också?"
  Skall din fråga tolkas som tveksamhet i saken?

  Men tillbaks till min första fråga...
  Är du säker på att vårdnadsfrågor går bort på din blogg oavsett?...
  Vi behöver inte ta upp vinterfrågor mitt i sommaren...

  SvaraRadera
 67. Ja, Valens, de skall tolkas som tveksamhet, eftersom du, vilket du nu själv bevisar, fortsätter att tjafsa om vårdnadsfrågor, trots att jag sagt att dessa går bort på min blogg.

  "Den som ger sig in på bloggen, får bloggen tåla."

  SvaraRadera
 68. Det var ingen tjafs...
  Du bör kolla din egen blogg nogranare. Kolla uppåt så får du kanske se...

  Annars, lycka till med din blogg och allt annat!

  SvaraRadera
 69. Hej Tristan (och alla andra),
  Jag har sett dina kommentarer på andra bloggar och är glad att jag hittat till din. Jag uppskattar just din förmåga att argumentera med både sunda teser och logik.

  Angående nätet och möjligheten av dess politiska inflytande skriver du: "Kanske innebär nätet såtillvida att vi kan gå från indirekt demokrati till mer direkt demokrati."

  Samtidigt som det är en spännande möjlighet så känns det också lite skrämmande då man ser just till människors tillsynes oförmåga att just kunna framställa en bevisbörda för sina åsikter. (ber om ursäkt för min rostiga svenska om det blir lite klumpigt och fel).

  Förhoppningsvis så är väl de flesta valda politiker nog kunniga att kunna forska och analysera data ganska bra angående de beslut de tar i vårt ställe.

  Att man ska kunna påverka för stora beslut med endast åsikter känns skrämmande. Betalar vi inte politiker just för att de ska kunna sätta sej in i frågor och driva dem på ett sakligt sätt (och även ideologiskt förståss)?

  Att stå för sina åsikter är väl inte svårt, men att kunna argumentera för dem på ett sakligt sätt är en helt annan femma. Något vi borde få lära oss i grundskolan redan.

  Newby

  SvaraRadera
 70. Tack Newby!

  Det här med direkt demokrati via nätet måste det i så fall utvecklas en genomtänkt modell för.

  Jag tänker mig en myndig person, en röst, samtidigt som det krävs elektroniska signaturer i kombination med unika personuppgifter för att säkerställa så att rösträtten inte missbrukas.

  Enbart åsiktsbildning som sker nu, där många agerar i affekt håller inte.

  Jag tycker att direkt demokrati är mer tilltalande än indirekt såsom det har utvecklats; det finns en politisk elit, först drillade i de politiska ungdomsförbunden, som inte omsätter särskilt mycket folk.

  Det är lockande att spekulera i vad direkt demokrati hade fått för konskevenser för t.ex. upphovsrätten och FRA.

  SvaraRadera
 71. Tristan sa: "Men vad jag menar är att inte allmänheten skall involveras såsom ett slags folkdomstol och att jag inte är intresserad av konkreta vårdnadstvister o.d. på min blogg."

  Är inte du en av dem som varit med och bedriva folkdomstol vad gäller pojken A och utpekandet av pappan C som pedofil????

  SvaraRadera
 72. Nej, Anonym, kl. 14:22, vad grundar du det på?

  SvaraRadera