Leta i den här bloggen

måndag 13 april 2009

Avrunda påsken med ett cirkelbevis

Även för en kristen hedning utgör påskhelgen en alldeles särskild tradition. Vad är sant och vad är falskt i bibeln? Vad är verifierat eller falsifierat i bibeln? Dessa frågor har en förmåga att blomstra just under påskhelgen.

Jag tänkte för mig själv hedra både bibeln och påsken med att avrunda den senare med bistånd av ett cirkelbevis från den förra och då närmare bestämt från Uppenbarelseboken kap. 22.

"Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de profetians ord som stå i denna bok. [...] För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om något tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd..."

En pikant detalj i sammanhanget är förstås att cirkelbeviset understryks med hot om våld och indragna förmåner.

Glad påsk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar