Leta i den här bloggen

söndag 15 mars 2009

Arbetarklassen godkänner bonusar till topparna

Landsorganisationen, LO, genom dess ordförande Wanja Lundby-Wedin är arbetarklassens främsta företrädare. Wanja Lundby-Wedin är kanske den mest namnkunniga kritikern av näringslivets belöningssystem i form av bonusar.

Problematiskt för LO:s och Wanja Lundby-Wedins trovärdighet är när de röstar affirmativt (ja) till bonusar om 7,7 miljoner i pensionsbolaget AMF, som härbärgerar ca 3 miljoner pensionssparare.

Hur kan man med trovärdigheten i behåll vara kritisk mot bonusar samtidigt som man röstar för dem?

Kanske är det främst ett pedagogiskt problem för arbetarklassens fanbärare i det att de faktiskt tror på bonusarnas samhällsnytta, men har svårt att förklara det.

En följdriktig fråga härpå är naturligtvis hur man kan tro på bonusarnas samhällsnytta när det inte finns någon forskning som stöder dylika hypoteser.

Kan det vara så enkelt att LO-topparna har ett egenintresse i att i arbetarklassens namn - i de styrelser där de finns representerade - godkänna bonusar till näringslivets toppar, och därigenom på ett raffinerat indirekt sätt till sig själva?

4 kommentarer:

 1. Hon var svag i sitt försvar. Bonusar har diskuterats i mer än ett decenniun nu. Hur kan det komma sig att de regerar som Hasse Alfredsson:
  "Åh, det hade jag inte en aning om att man kunde få "guldkant" även om vi förlorar miljarder."

  Efter så lång tid så borde LO-kollektivet tagit fram ett konsekvent förhållningssätt och sedan leva som man lär. Allt är ju för f-n ad hoc-reaktioner! Var är integriteten?

  Sedan så har hon ju kontraproduktiva argument. Sa ungefär så här: Vi arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Vi måste erbjuda bonusar eftersom alla andra i branschen gör det. Annars kanske vi inte får lika bra förvaltare som konkurrenterna.

  Betyder inte den "analysen" att bonusarna ger ett bättre utfall i förvaltarnas utförda arbete och att bonusar därför kan motiveras av affärsmässiga skäl? Vilket ben skall hon stå på? Det är ju inkonsekventa och därför korkade argument.

  Nu slänger de dessutom ut barnen med badvattnet. Plötsligt skall inga som helst bonus-incentives finnas. Istället för att arrangera dem på ett acceptabelst sätt. Sansade nivåer som ger liten guldkant - om arbetet utfallit väl så att alla andra också tjänar på det. En lite guldkant är inte som i Volvos förslag, ytterligare upp till 60 % av grundlönen utan någonstans där bonusen uppskattas men inte blir det viktigaste inslaget för den anställde. I min värld ca 10-25 % av grundlönen. Men 25 % skall utges vid ett sällsynt gott (=långsiktigt positivt) utfall. 25 % skall vara undantagsvis. Inte regel.

  I SEB-fallet verkar det ju som om styrelse och chefer ansåg bonusen utgöra ett normalutfall oavsett resultat. Annars skulle de väl inte höja grundlönen med sådana nivåer som var aktuella (för alla år) bara för att de tog bort bonus.

  Bonus skall inte vara huvudsaken utan bisaken. Capice?

  SvaraRadera
 2. I SEB-fallet har jag inte några befogade synpunkter egentligen, eftersom SEB-är privatägt i all väsentlighet. Men det är klart att om det skulle visa sig att jag hittills omedvetet pensionssparar i SEB-aktier så vore det förstås en angelägenhet för mig.

  I LO-fallet kanske jag byggt lite av en halm-gubbe; det är väl närmast uppenbart att Wanja Lundby-Wedin inte är principiellt mot bonussystem. Hennes princip verkar vara ett det finns mer eller mindre rimliga bonusnivåer.

  Som pensionssparare, Stefan, är du alltså för bonussystem?

  SvaraRadera
 3. Jag kan inget om bonus, inte mer än att när jag var 18 år och jobbade på volvo som svetsare så fick vi kvalitetsbonus. Detta var om kvaliten var så hög att bonus var att tänka på.
  Men här verkar det vara mer att oavsett gjort arbete ska man ha bonus.
  Jag anser att man ska ha bonus, men enbart om man kan påvisa att det man har gjort har gynnar arbetsgivaren i ett ekonomiskt perspektiv...

  SvaraRadera
 4. Jag känner tyvärr en skenhelighet i detta. När någon kommer på en med handen i kakburken så gör man avbön, annars tar man så mycket man kan och springer...
  Annars vad gäller bonus som sådant har jag inte riktigt tänkt klart där, förutom att det självklart ska vara tydligare kopplat till resultat och då menar att plusposterna ska vara högre än minusposterna. Kriteriet ökade marknadsandelar är ett komplext ord i detta enligt mig.
  Ulrika

  SvaraRadera