Leta i den här bloggen

torsdag 25 december 2008

Ära, heder och värdighet


Tre begrepp som är starkt laddade och som betyder något är de tre rubricerade. Människor har under århundranden, för att inte säga årtusenden haft dessa som bevekelsegrunder i syfte att berika sig, förbli fattiga och leva låta dö.

Om man närmare betraktar de tre begreppen: ära, heder och värdighet - var och en för sig - framstår de inte desto mindre som något oklara, vaga eller diffusa. Vilka kulturella denotationer och konnotationer har de egentligen? Har de någon hårt fixerad semantisk kärna eller någon särskilt pragmatisk begränsad kontext?

Det första som slår mig är att begreppen passar in i ett eller flera slags politiska maktsystem med hierarkiskt ordnade sociala och ekonomiska strukturer. Men även oordnade anarkister skulle väl kunna känna värdighet menar kanske någon? Visst.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar