Leta i den här bloggen

måndag 22 december 2008

"Förlösningar av fantasifoster"


Vi är inne i förlösningarnas tidevarv; förlösningar av undertryckta behov, sanningar, åsikter och "fantasifoster".

Den senaste tidens till synes uppdagande av både justitie(själv)mord (läs: gärningsmannen Thomas Quick och åklagaren van der Kwast m.fl.) och karaktärsmord (läs: författarinnan Liza Marklund, "Mia Eriksson" och frilansjournalisten Monica Antonsson m.fl.) är uttryck för det kritiska förnuftet och den sunda viljan att avslöja reella sanningar för att uppnå rättvisa e.d.

Och på tal om fantasifoster eller rättare sagt "missfoster"... Den finansiella krisen i kölvattnet av spräckta fastighetsbubblor och bankkriserna samt IT-bubblan varvat med den goda statens systematiska intrång i den enskildes integritet.

Dylika spörsmål får även mig att vilja skriva av mig. För att inte tala om frågor som statssuveränitet och överstatlighet.

Liksom andra redan upptäckt finns det i den moderna demokratiska rättsstaten ett slags berättigad rationalitet i ett "medborgarjournalistikt" forum såsom bloggosfären - för ett legitimt syfte att utjämna den traditionella ensidiga maktutövningen i förhållande till allmänheten och den enskilde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar