Leta i den här bloggen

lördag 15 januari 2011

År 2011 liksom alla andra år borde handla om mänskliga fri- och rättigheter

Frihet och lycka, individualism och humanism, rationalitet och tolerans samt direkt demokrati.

När staten genom indirekt demokrati tar sig företräde att tolka och avgöra individens behov då handlar det om överförmynderi, för att inte tala om tyranni. Det samma gäller då en individ tar sig friheten att definiera normalitet för den andre.

Den enskilde måste få utrymme att skapa och få fullfölja sin egen lycka. Det är en mänsklig rättighet. Det enda staten ska syssla med är att se till att frihet och jämlika rättigheter upprätthålls för alla.

Den teknologiska utvecklingen har kommit till en punkt där det är dags att ta allt större språng från indirekt och representativ demokrati till en direkt och reell demokrati, för det torde vara den enda garantin för de mänskliga fri- och rättigheterna. Att endast en liten maktelit ska kunna tolka och effektuera dessa fri- och rättigheter är tyranni både potentiellt och principiellt.

IT-revolutionen är den senaste länken i en lång rad revolutioner från natur till kultur - en kultur där den enskildes frihet och värdighet samt allas lika värde skulle kunna respekteras väsentligt mer. IT-revolutionen har gjort det möjligt att skapa institut för att realisera en direkt demokrati med allas aktivitet och delaktighet istället för förslavande passivitet och utanförskap.

Jag uppmanar gärna de s.k. förtroendevalda inom den svenska partioligarkins diktatur till att skapa strukturer och ett system för direkt demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar