Leta i den här bloggen

lördag 27 november 2010

Fragmentariskt nedslag i Svea hovrätts TPB-dom

Svea hovrätt har gett uttryck för sin och fastställt tingsrättens rättsuppfattning, förmedelst åberopande av 2 kap. 19 § regeringsformen, att TPB-användarnas agerande har inneburit ett angrepp på grundläggande värden i vår rättskultur.

"Vid en avvägning mellan det socialt adekvata intresset av att tillhandahålla en tjänst för fildelning av legalt utlagt material och den helt uppenbara risken för att verksamheten i massiv omfattning skulle leda till intrång i upphovsmännens grundlagsskyddade rättigheter, finner hovrätten att ansvarsfrihet på grund av oskrivna undantagsregler om social adekvans och bristande gärningsculpa inte kan komma i fråga." (Svea hovrätts dom, den 26 november 2010, i mål nr B 4041-09, s. 25)

Det är en tämligen välskriven dom som hovrätten har levererat. De utmätta fängelsestraffen för de tre åtalade (totalt 22 månader) och skadestånden (totalt 46 miljoner kr) kräver emellertid en kritisk diskussion. De tre dömdas framtid torde vara ödelagd. Det samma kan nog inte sägas om nöjesindustrin. 


Det ska bli riktigt spännande att se om Högsta domstolen kommer att dela underrätternas uppfattning om brott och straff samt proportionalitet däremellan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar