Leta i den här bloggen

måndag 20 september 2010

Vädjan till regeringen Reinfeldt

På grundval av det osäkra parlamentariska läget vill jag föreslå att Alliansen erbjuder Miljöpartiet ett par ministerposter inför kommande mandatperiod.

Miljöpartiet är i grunden ett liberalt parti och dessutom ett kreativt sådant. (Tyvärr var Mp så kreativt att det ingick i en rödgrön allians tillsammans med kommunister.)

Med hänsyn till att Mp med 7,2 procent av rösterna blev valets tredje största parti så torde det vara orealistiskt att tro att Mp skulle låta sig bli endast ett passivt stödparti.

Mp har gjort sig förtjänt av att bli ett aktivt stödparti och det även i förhållande till Alliansen.

....

För övrigt är intressant att notera att valresultat under valnatten indikerar att tre partier, M, Mp och Sd har ökat sina mandat sedan föregående val medan Kd, Fp, C, S och V har minskat sina mandat.

Sannolikt har M fått röster främst från övriga Allianspartier medan Mp har fått röster från både C och S.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar