Leta i den här bloggen

söndag 1 februari 2009

Teser om den demokratiske opportunisten


Det finns ett mönster bland opportunister. Mönstret ser ut som följer.

1. En opportunist framhäver sina positiva sidor och mörklägger sina negativa.
2. En opportunist maximerar sina rättigheter och minimerar sina skyldigheter.
3. En opportunist maximerar sin egen nytta och minimerar sina egna skador.

Moraliskt sett har jag egentligen bara problem med den andra tesen, såvida inte de andra två skadar andra. Den andra tesen implicerar skador för utomstående och inte minst utgör den ett hinder för liberalismen och grogrund för socialismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar