Leta i den här bloggen

lördag 14 februari 2009

Fader okänd


Man skulle i vårt moderna, promiskuiösa - eller polyamorösa kanske har en finare klang - och sekulariserade samhälle lätt kunna förledas till att tro att det funnes enorma mängder av "okända fädrar".

(Den drivne genusvetaren noterar givetvis genast den explicita frånvaron av fadern och den implicita närvaron av modern i begreppshanteringen).

A) Statistik från Socialstyrelsen visar att för riket som sådant - konungariket Sverige alltså - har bekräftade faderskap ökat under de senaste tre decennierna från ca 37 000 barn till ca 58 000 barn. Detta torde innebära en ökad "polyamori".

B) En intressant omständighet är följande. År 1980 fastställdes faderskapet genom domstol i 503 ärenden medan år 2007 fastställdes det genom domstol i 218 ärenden.

Vad ska man dra för slutsatser av dessa data? Det finns en myriad därav, så jag väljer ut några lite godtyckligt.

a) Dels har potentiellt blivande föräldrar blivit lite mer vidlyftiga i sina sexualliv och blandar partners mer frekvent, vilket gör det svårare för den gravida kvinnan och den potentiella fadern att gissa sig till vem som faktiskt är fadern.

b) Dels har de allt mer "promiskuiösa" föräldrarna blivit mer rakryggade och vågar stå för sina bedrifter, vilket kan förklaras med att samhället som sådant har fått en mer tolerant syn på ett mer utsvävande sexualliv.

En annan intressant undersökning - just dagen till äran - vore att ta reda på hur många personer som har flera djupgående amorösa möten inplanerade idag. För det potentiella barnets skull - om man nu anser att både fadern och modern skulle vara viktiga ingredienser i dess liv - kanske man bör se till att skydda sig i åtminstone alla fall utom ett, om man vill öka sannolikheten för säker kunskap om faderskapet.


Källa: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10032/2008-44-3.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar