Leta i den här bloggen

onsdag 21 januari 2009

Adekvata ansvarsfriskrivningar för en författares kreativitet


Vilken "ansvarsfriskrivning" är rationell?

1. Detta är en sann historia.

2. Denna berättelse är baserad på verkliga händelser.

3. Detta är en fiktiv berättelse. Människor, händelser, händelseförlopp och omständigheter upptagna häri är ett resultat av författarens fantasier. Eventuella likheter med faktiska personer, levande eller döda, beror enkom på tillfälligheter.

4. Detta är en faktion.

I denna tidsanda torde den som vill sälja inom realismgenren fri från risken för skadeståndsanspråk och konsumentkollektivets heliga vrede välja ansvarsfriskrivning med omsorg.

Men vore inte detta ett marknadsföringsmässigt självmord?

För goda råd, kontakta inget bokförlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar