Leta i den här bloggen

onsdag 31 december 2008

Makt och ansvar

Något som bekymrar mig emellanåt är ansvarsfrågor.

Det är naturligtvis rimligt att den som har makt över sig själv eller eljest kontroll över sin situation också bör bära ansvaret för den. Men i fall där den enskilde är otillräknelig eller med andra ord är i avsaknad av förstånds- och beslutsförmågor, är det då rimligt att påföra denne ansvar för sig och sina gärningar?

I Sverige och i andra s.k. moderna rättsstater är det emellertid så att den otillräknelige i princip anses kunna begå brott men inte påföras ansvar härför. Inte desto mindre förutsätter ju en brottslig handling att den begåtts uppsåtligen eller vårdslöst. Hur kan man tillförlitligen bedöma hurvida en otillräknelig är medveten om, eller medvetet eller omedvetet oaktsam i sin gärning? Det tredje villkoret, omedvetet oaktsam, kanske kan förutsättas. Men härefter?

Oavsett kan hållas i åminne att det till trots är skillnad mellan en klandervärd handling å ena sidan och en klandervärd person å den andra. Men nog får det orimliga moraliska konsekvenser om en fullt tillräknelig person kan begå en klandervärd handling utan att själv kunna klandras som person. Makt måste implicera ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar